CELEM SĄDU JEST URZECZYWISTNIENIE WOLI SPORZĄDZAJĄCEGO TESTAMENT

CELEM SĄDU JEST URZECZYWISTNIENIE WOLI SPORZĄDZAJĄCEGO TESTAMENT

Skuteczność wniesionej apelacji w sprawie spadkowej. 

Do kancelarii adwokackiej zgłosiła się klientka, która na mocy testamentu powinna docelowo odziedziczyć nieruchomość po zmarłym narzeczonym. Para nie posiadała dzieci. Rodzice mężczyzny nie pogodzili się z wolą swojego syna. Zainicjowali proces sądowy mający na celu uznanie testamentu za nieważny, co spowodowałby, że to oni dziedziczyliby po zmarłym . Po kilku rozprawach sądowych, przesłuchaniu kilkorga świadków, sporządzonej opinii biegłego oraz analizie woli testatora zawartej w testamencie Sąd Rejonowy orzekł, że: powołanie spadkobiercy – zmarłego partnera należy uznać za nieważne.

Treść orzeczenia Sądu była zaskoczeniem, ponieważ zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że brak było podstaw do podważenia ważności testamentu.

Klientka zmęczona długim procesem nie chciała skarżyć niekorzystnego orzeczenia. Dopiero długa rozmowa z nią wraz z przedstawieniem argumentów wskazujących na wadliwość orzeczenia Sądu Rejonowego spowodowała, że zmieniła swoją decyzję. Po skrupulatnej analizie uzasadnienia orzeczenia Sądu Rejonowego została wniesiona apelacja. Po kilku miesiącach Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozprawy apelacyjnej celem jej rozpoznania.

Apelacja okazała się w pełni zasadna, ponieważ Sąd Okręgowy w Katowicach zmienił orzeczenie Sądu Rejonowego stwierdzając, że celem sądu jest: jak najdokładniejsze urzeczywistnienie woli testatora. Dalej wskazał w orzeczeniu, że: rozrządzenie testamentowe nie jest sprzeczne z przepisami prawa i pozwala na utrzymanie go w mocy, pomimo subiektywnego poczucia niesprawiedliwości po stronie rodziców zmarłego partnera.

Klientka pomimo niekorzystnego orzeczenia Sądu Rejonowego, ostatecznie odniosła pełen sukces.