OSZUSTWO A BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Czy brak dostawy zakupionego towaru świadczy o oszustwie ze strony sprzedawcy?

Na wstępie należy podkreślić, że przestępstwo oszustwa zagrożone jest surową sankcją karną, ponieważ sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W prowadzonej sprawie przedsiębiorca został oskarżony o popełnienie oszustwa, ponieważ nie dostarczył klientom zakupionego towaru. Rozmowa z nim wyjaśniła okoliczności zdarzenia oraz pozwoliła ustalić całokształt sprawy, m. in. fakt, że mocodawca prowadził działalność gospodarczą na zasadzie dropshippingu.

Za Wikipedią: Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

Szczegółowa analiza akt sprawy oraz przygotowanie do terminów rozpraw (ustalenia szczegółów z klientem, przygotowanie pytań do świadków, uzyskanie pewnych informacji) pozwoliło udowodnić, że brak dostawy zakupionych przedmiotów nie wynikał ze złej woli przedsiębiorcy, lecz z przyczyn niezależnych od niego, tj. z winy dostawcy. Dlaczego? W prowadzonym przez niego modelu logistycznym sprzedaży (dropshipping) dostawca wysyłał zakupiony towar bezpośrednio kupującemu, a mocodawca pełnił rolę de facto pośrednika. Brak dostawy zakupionych przedmiotów z winy dostawcy nie mógł skutkować przyjęciem, że doszło do oszustwa ze strony przedsiębiorcy.

Powyższa argumentacja spowodowała, że sprawa zakończyła się pomyślnym rozstrzygnięciem dla klienta.