Oferta

Oferta

Obligatio est iuris vinculum – zobowiązanie tworzy więź prawną


Zasady współpracy budujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, z uwzględnieniem dbałości o tajemnicę adwokacką / obrończą oraz dyskrecję kontaktów, przy założeniu działania wyłącznie w interesie i dla dobra klientów.

Koszt porady prawnej wynosi 200,00 złotych za 45 minutowe konsultacje prawne. W przypadku kontynuacji współpracy kwota ta zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia za dalsze prowadzenie sprawy.

Przy ustalaniu ostatecznego wynagrodzenia adwokata stawiamy na przejrzyste zasady. Wysokość honorarium jest zróżnicowana od stopnia zawiłości danego problemu prawnego oraz od nakładu i czasu pracy adwokata koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Wynagrodzenie co do zasady jest pobierane z góry, z chwilą przyjęcia zlecenia prowadzenia sprawy. Jednakże wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osobistej, istnieje możliwość zapłaty honorarium w ratach. W każdym przypadku wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem z pewnym uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Obsługa prawna firm – cennik.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm ustalamy w sposób możliwie najbardziej uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania prawnika, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Wynagrodzenie może przybrać formę:

  • ryczałtu miesięcznego/ kwartalnego,
  • rozliczenie godzinowego,
  • rozliczenia ryczałtowo-godzinowego.