Oferta

Oferta

Obligatio est iuris vinculum – zobowiązanie tworzy więź prawną


Zasady współpracy budujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, z uwzględnieniem dbałości o tajemnicę adwokacką / obrończą oraz dyskrecję kontaktów, przy założeniu działania wyłącznie w interesie i dla dobra klientów.

Koszt porady prawnej w sprawie wynosi 180,00 zł. Porada prawna może zostać udzielona w siedzibie kancelarii, mailowo, w formie wideokonferencji lub telefonicznie, a także za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

Przy ustalaniu ostatecznego wynagrodzenia adwokata stawiamy na przejrzyste zasady. Wysokość honorarium jest zróżnicowana od stopnia zawiłości danego problemu prawnego oraz od nakładu i czasu pracy adwokata koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Wynagrodzenie co do zasady jest pobierane z góry, z chwilą przyjęcia zlecenia prowadzenia sprawy. Jednakże wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osobistej, istnieje możliwość zapłaty honorarium w ratach. W każdym przypadku wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem z pewnym uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Obsługa prawna firm – cennik.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm ustalamy w sposób możliwie najbardziej uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania prawnika, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Wynagrodzenie może przybrać formę:

  • ryczałtu miesięcznego/ kwartalnego,
  • rozliczenie godzinowego,
  • rozliczenia ryczałtowo-godzinowego.