POMOC ADWOKATA PRZY UMORZENIU POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZEZ PROKURATURĘ

POMOC ADWOKATA PRZY UMORZENIU POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZEZ PROKURATURĘ

Jak adwokat pomoże przy umorzeniu postępowania karnego?

Klient złożył własne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na znęcaniu się nad jego rodzicem. Prokuratura wszczęła postępowanie i wykonała stosowne czynności, m. in. zostali przesłuchani: pokrzywdzony (w obecności biegłych) i świadkowie. Zdawałoby się, że sprawa jest tak jednoznaczna, że kolejną czynnością będzie tylko przedstawienie zarzutów sprawcy. Jednakże zamiast tego, Prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu postępowania karnego.
 
Po otrzymaniu postanowienia, klient wraz z pokrzywdzonym zgłosili się do mojej kancelarii z prośbą o pomoc. Po ustaleniu, że nie upłynął jeszcze termin na zaskarżenie decyzji Prokuratury, zostały podjęte stosowne czynności. Zapoznano się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz przeprowadzono analizę prawną, co pozwoliło na złożenie profesjonalnego zażalenia. Ostatecznie Sąd uchylił niekorzystne postanowienie o umorzeniu postępowania karnego.
 
Współpraca z klientem jest kontynuowana