SĄD POPARŁ STANOWISKO SYNA W KONFLIKCIE Z OJCEM O PRZYWRÓCENIE UTRACONEGO POSIADADANIA.

Pomoc adwokata w sprawie o przywrócenie utraconego posiadania domu.

Kilka miesięcy temu do kancelarii adwokackiej zgłosił się klient z prośbą o pomoc prawną. Podczas rozmowy okazało się, że jest on właścicielem domu jednorodzinnego (nieruchomość), który zamieszkiwany był przez niego, żonę i dzieci, a także jego ojca. Od dłuższego czasu relacje rodzinne były bardzo napięte, co objawiało się częstymi kłótniami, wszczynanymi przez rodzica. W pewnym momencie ojciec klienta poznał kobietę. Zakomunikował wtedy rodzinie, że przeprowadza się do niej, co też uczynił. W związku z tym, klient wymeldował swojego rodzica z domu.

Zdawałoby się, że sytuacja uległa rozwiązaniu. Jednakże po upływie kilku miesięcy ojciec klienta wyraził chęć ponownego zamieszkania w domu, na co nie została wyrażona zgoda. Po odmowie, rodzic złożył do Sądu powództwo o przywrócenie utraconego posiadania domu.

Właśnie z taką sprawą zgłosił się klient do kancelarii adwokackiej z prośbą o pomoc prawą. Miała ona polegać na udzieleniu odpowiedzi na wniesiony pozew, poprowadzenie sprawy na etapie sądowym i reprezentowanie klienta na rozprawach.

W trakcie postępowania sądowego zostały złożone odpowiednie wnioski dowodowe, przywołano orzeczenia oraz poglądy doktryny, a także podniesiono szereg zarzutów mających na celu oddalenie powództwa. Złożone również stosowne dokumenty i przesłuchano świadków. Na rozprawach sądowych argumentowano m. in., iż ojciec klienta:

– dobrowolnie opuścił zamieszkiwany przez niego dom,

–  doprowadził do wygaśnięcia umowy użyczenia korzystania z nieruchomości,

– swoim wcześniejszym zachowaniem nadużył prawa podmiotowego.

Podnoszono również, że w zachowanie / działanie klienta nie miało charakteru samowolności i bezprawności.

Ostatecznie Sąd wydał wyrok oddalający powództwo, tj. nie przywrócił ojcu klienta utraconego posiadania domu. Sąd podzielił nasze stanowisko i argumentację.