SĄDOWA WALORYZACJA KAUCJI MIESZKANIOWEJ

SĄDOWA WALORYZACJA KAUCJI MIESZKANIOWEJ

Czy poprowadzenie sprawy sądowej, dotyczącej waloryzacji wpłaconej kilkanaście lat temu kaucji mieszkaniowej wymaga pomocy adwokata?

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie nie jest proste, a w związku z tym, poprawna odpowiedź brzmi to zależy, ponieważ każda sprawa jest inna.

W ostatnio prowadzonej sprawie, klient na początku postanowił, sam poprowadzić spór sądowy, w celu odzyskania wpłaconej kilkanaście lat temu kaucji mieszkaniowej oraz dokonania jej waloryzacji. Pomimo, że zdawałoby się, że sprawa nie jest skomplikowana to nie tylko przegrał proces o kaucję w sądzie, ale został w dodatku obciążony obowiązkiem zapłaty kosztów zastępstwa adwokackiego na rzecz strony przeciwnej.

Przegrana wynikała z dwóch błahych powodów:
– niewłaściwej waloryzacji świadczenia pieniężnego, tj. brak prawidłowego wyliczenia zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
– błędnego wskazania pozwanego, tj. brak sprawdzenia, czy pozwana strona jest właściwym podmiotem do zapłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Po krótkiej rozmowie z klientem zostały ustalone warunki obopólnej naszej współpracy, które umożliwiły złożenie w jego imieniu pozwu do Sądu, po prawidłowym wyliczeniu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, pozywając właściwy podmiot.

W konsekwencji klient odniósł pełen sukces. Nie tylko uzyskał zwaloryzowane świadczenie, ale również jego przeciwnik został obarczony obowiązkiem zapłaty kosztów adwokackich.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *