Warunki współpracy

Warunki współpracy

Obligatio est iuris vinculum – zobowiązanie tworzy więź prawną


– relacje budujemy w oparciu o wzajemne zaufanie,

– dbamy o tajemnicę adwokacką i dyskrecję kontaktów,

– działamy wyłącznie w interesie i dla dobra klientów,

– szukamy skutecznych rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić koszty, w pracy adwokata cenimy odwagę, zaangażowanie oraz rzeczowość.

Zasady współpracy oraz wynagrodzenie w konkretnej sprawie określa umowa, której warunki uzgadniamy wspólnie z klientami. Stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej klienta.

Wysokość honorarium zależy od stopnia skomplikowania i zawiłości danego problemu prawnego oraz od nakładu pracy koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Wynagrodzenie w każdym przypadku jest ustalane indywidualnie z klientem z pewnym uwzględnieniem stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Wynagrodzenie może przybrać formę:

  • wynagrodzenia za prowadzenie indywidualnej sprawy,
  • ryczałtu miesięcznego/ kwartalnego,
  • wynagrodzenia ryczałtowo-godzinowego,
  • wynagrodzenia godzinowego.

Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, w szczególności przedsiębiorców, sprawdza się rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt. Zastrzegamy, iż ciężar ponoszenia opłat i wydatków związanych z prowadzoną sprawą, w szczególności: opłat sądowych, opłat skarbowych i kancelaryjnych, spoczywa na Kliencie.