WYPADEK SAMOCHODOWY - NAWIĄZKA

WYPADEK SAMOCHODOWY - NAWIĄZKA

Jak uzyskać nawiązkę, czyli tzw. zryczałtowane odszkodowanie?

W zakończonej sprawie reprezentowałem klienta, który uczestniczył w wypadku samochodowym. Mój Mocodawca był pasażerem jednego z pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowym. W wyniku zderzenia aut, klient odniósł obrażenia ciała w postaci: naruszenia odcinka szyjnego kręgosłupa, rozcięcia skóry na czole oraz wielu potłuczeń. Doznane urazy spowodowały odczuwalny ból, ale również uniemożliwiły pokrzywdzonemu normalne funkcjonowanie przez okres kilku tygodni i wymagały od niego przejścia długiej rehabilitacji połączonej z farmakoterapią.

Sprawca wypadku drogowego uważał, że to nie on jest winny. W związku z tym sprawa znalazła swój finał w Sądzie. W trakcie postępowania sądowego zostali przesłuchani: oskarżony, pokrzywdzony oraz świadkowie. Biegły sądowy sporządził stosowną opinię. Sąd dokonał analizy dowodów przedłożonych przez obrońcę oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego.

Sąd I instancji uznał winę sprawcy wypadku i zasądził od niego dochodzoną nawiązkę na rzecz mojego klienta.

Obrońca oskarżonego złożył apelację od wyroku, ponieważ nie zgodził się z jego rozstrzygnięciem. W odpowiedzi na wniesioną apelację, została sporządzona stosowna replika. Na terminie rozprawy odwoławczej pełnomocnik pokrzywdzonego przedstawił również odpowiednią argumentację prawną.

Sąd II Instancji prawomocnym wyrokiem uznał winę sprawcy wypadku i „ponownie” zasądził od niego dochodzoną nawiązkę na rzecz mojego klienta, w pełni podzielając przedstawione przeze mnie argumenty.