Zespół

Zespół

Volenti non fit iniuria. – chcącemu nie dzieje się krzywda

Adwokat dr Jarosław Kocot ukończył w roku 2012 z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku–Białej oraz w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wiedniu, ponadto w ramach Studenckiej Poradni Prawnej udzielał bezpłatnych porad prawnych.

Uczestniczył również w półrocznym międzynarodowym programie wymiany studentów ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu.

Podczas aplikacji adwokackiej pracował w renomowanych kancelariach adwokackich oraz radcowskich, a także w dziale prawnym spółki.

W trakcie aplikacji został stypendystą pierwszej edycji programu LIDERZY OCHRONY ZDROWIA.

W 2017 roku po zdaniu egzaminu adwokackiego uzyskał wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W 2018 roku po zdaniu egzaminów, obronił pracę doktorską pod tytułem: “Prawo Unii Europejskiej wobec fałszowania produktów leczniczych”, uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Od grudnia 2017 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej Lex Sarmatia w Dąbrowie Górniczej.

Od 2019 roku jest wykładowcą na uczelni.

Adwokat doktor Jarosław Kocot jest autorem monografii pod tytułem:

oraz autorem i współautorem następujących artykułów i publikacji: