Zespół

Zespół

Volenti non fit iniuria. – chcącemu nie dzieje się krzywda

Adwokat dr Jarosław Kocot ukończył w roku 2012 z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku–Białej oraz w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wiedniu. Uczestniczył również w międzynarodowym programie wymiany studentów ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu.

Podczas aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich oraz radcowskich, a także jako prawnik w dziale prawnym spółki (in-house lawyer).

Założyciel Kancelarii Adwokackiej Lex Sarmatia w Dąbrowie Górniczej, która działa z powodzeniem od 2017 roku. W ramach wykonywanego zawodu adwokata świadczy pomoc prawną:
przedsiębiorcom,
osobom fizycznym,
innym osobom prawnym,

Adwokat Jarosław Kocot reprezentuje klientów przed Sądami I i II instancji, Policją, Prokuraturą oraz organami administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz cywilnym, prawie rodzinnym, prawie karnym, a także prawie medycznym. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Uczestniczy jako pełnomocnik w negocjacjach oraz mediacjach.

W 2018 roku obronił pracę doktorską o tytule: “Prawo Unii Europejskiej wobec fałszowania produktów leczniczych”, uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Od 2019 roku jest wykładowcą na renomowanych polskich uczelniach, a także autorem publikacji naukowych. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.